Alimentatie

Hoe kan ik partneralimentatie krijgen?

Partneralimentatie kan onderling afgesproken worden of door de rechter vastgesteld worden. Volgens de wet kan een echtgenoot aanspraak maken op partneralimentatie als deze echtgenoot na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien en deze inkomsten in redelijkheid ook niet zelf kan verdienen.  De kosten van levensonderhoud worden berekend aan de hand van de welstand die partijen tijdens hun huwelijk gewend waren.

Hoe weet ik of ik recht heb op partneralimentatie?

Met behulp van alimentatieberekeningen berekent de mediator uw behoefte. Dit gebeurt op basis van het gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Vervolgens wordt er gekeken met welk bedrag aan inkomen u -na de echtscheiding- zelf in uw behoefte kan voorzien. Als blijkt dat u tekort komt, wordt er gekeken of het redelijk is dat de andere echtgenoot hierin voorziet. Immers, als u zelf meer inkomsten kan genieten, dan is dit niet het geval. Stel dat het redelijk is een partneralimentatie af te spreken, dan is de volgende vraag of de andere echtgenoot daar voldoende draagkracht heeft om een partneralimentatie te voldoen. Bij Samen Snel Scheiden worden deze berekeningen gemaakt door ervaren advocaten.

Hoe lang krijg ik partneralimentatie?

Indien het huwelijk minder dan vijf jaar heeft geduurd en er tijdens het huwelijk geen kinderen zijn geboren, dan is de verplichting tot het betalen van partneralimentatie in beginsel gelijk aan de duur van het huwelijk.  Was u langer dan 5 jaar gehuwd óf zijn er wel kinderen, dan geldt er in beginsel een termijn van maximaal 12 jaar. Er kan afgesproken worden of door de rechter bepaald worden dat deze termijn korter moet zijn. Factoren zoals de leeftijd van de kinderen en de mogelijkheid om zelf inkomen te verdienen van de echtgenoot die partneralimentatie zal ontvangen, spelen bij duurbeperking een rol.

Volg Samen Snel Scheiden op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @SamenSScheiden op twitter.

 © 2023 Samen Snel Scheiden Privacyverklaring
Webdesign: JHmedia