Gemeenschap van goederen

Wat is een gemeenschap van goederen?

Het uitgangspunt in Nederlands recht is de gemeenschap van goederen. Indien u voor het huwelijk bij de notaris geen huwelijkse voorwaarden heeft gesloten, bent u in gemeenschap van goederen gehuwd. Dit betekent dat de bezittingen en schulden van u beiden, ongeacht op wiens naam deze staan, bij een scheiding 50/50 worden verdeeld. Hieronder vallen in beginsel ook bezittingen en schulden die voorafgaand aan het huwelijk zijn verworven of tijdens het huwelijk zijn verkregen door erfenis of schenking.

Wat is het verschil tussen gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?

Als u geen huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt, dan heeft u automatisch een gemeenschap van goederen. In de basis betekent dit, dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn. Wilt u dat niet, dan zult u voorafgaand aan het huwelijk of tijdens uw huwelijk op schrift bij de notaris afwijkende afspraken moeten maken over ieders vermogen, bezittingen en eventuele schulden. Die afspraken op schrift zijn de huwelijkse voorwaarden.

Bij de echtscheiding is het van belang of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of onder huwelijkse voorwaarden, omdat dat bepaalt hoe alles na de scheiding moet worden afgewikkeld. Bij een gemeenschap van goederen wordt alles 50/50 verdeeld. Bij huwelijkse voorwaarden moeten alles worden afgewikkeld op de wijze zoals in de huwelijkse voorwaarden is bepaald.

Waar heb ik recht op als ik getrouwd ben in gemeenschap van goederen?

Als u getrouwd bent zonder huwelijksvoorwaarden op te laten stellen, dan geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden zijn van u gezamenlijk samen. Bij scheiding krijgen houdt ieder 50% van alle bezittingen en schulden. Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt een beperkte gemeenschap van goederen.

Wat valt er allemaal in de gemeenschap van goederen?

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd? Dan valt eigenlijk alles in de gemeenschap van goederen. Ook voorhuwelijkse opgebouwde schulden, de eigen onderneming en erfenissen en schenkingen, tenzij de erfenissen en schenkingen onder een uitsluitingsclausule zijn gedaan.

Wat is een uitsluitingsclausule?

Een uitsluitingsclausule is een bepaling in een testament van de erflater, waarmee voorkomen wordt dat de (in gemeenschap van goederen) aangetrouwde kinderen mede van de erflater kunnen erven. Dankzij de uitsluitingsclausule blijft de erfenis voor de zoon of dochter privé en valt deze niet in de huwelijksgemeenschap waarin deze zoon/dochter getrouwd is.

Wat valt er allemaal in de gemeenschap van goederen als u trouwt na 1 jan 2018?

Trouwt u op of na 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen, dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Hierin vallen:

  • Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u en uw partner samen waren.
  • Bezittingen en schulden die u en uw partner tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap krijgen.
  • Een onderneming als u deze tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap start.

Erbuiten blijven:

  • Bezittingen en schulden die alleen van u waren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  • Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk krijgt. De erflater of schenker kan wel in het testament bepalen dat uw partner ook een deel krijgt.
  • Een eigen onderneming die al bestond voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De partner die de onderneming drijft, moet wel een vergoeding betalen aan de andere partner.

Scheiden bij gemeenschap van goederen. Wat en hoe te verdelen?

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, heeft u in principe beiden recht op de helft van het vermogen na de scheiding. Het vermogen omvat alles wat u in eigendom heeft, dus ook de schulden. Het gehele vermogen moet bij scheiding 50/50 verdeeld worden. Hoe de verdeling van de goederen precies zal geschieden (wie krijgt wat?) kunnen partijen in principe zelf bepalen. U kunt ‘ruilen’ met bepaalde zaken en deze soms ook tegen elkaar wegstrepen. Als het lukt om samen tot afspraken te komen, dan kunnen de afspraken in een overeenkomst worden vastgelegd. Deze overeenkomst noemen wij echtscheidingsconvenant

Volg Samen Snel Scheiden op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @SamenSScheiden op twitter.

 © 2023 Samen Snel Scheiden Privacyverklaring
Webdesign: JHmedia