Huiswerk

Om Samen Snel te kunnen Scheiden, is het nodig dat u zich voorbereidt. Verschillende documenten helpen u in enkele stappen op weg naar een Snelle Scheiding.

Tijdens het kennismakingsgesprek komen de relevante (financiële) stukken kort ter sprake. In het  ‘Overzicht stukken bezittingen en schulden’  kunt u zien welke documenten de mediator van u nodig heeft om tot de verdeling van uw vermogen te komen. Daarnaast ziet u in Overzicht stukken partneralimentatie’ wat nodig is om een eventuele partneralimentatieberekening te maken.

Vervolgens worden de bemiddelingsgesprekken  benut om afspraken te maken over de verdeling van het vermogen, de afwikkeling van de pensioenen en -indien aan de orde- over de kinderen (zorg/alimentatie) en partneralimentatie.

Als tijdens de gesprekken blijkt dat er behoefte is aan partneralimentatie dan wordt deze alimentatie door de mediator berekend. Dit gebeurt op basis van de documenten, zoals weergegeven in het Overzicht stukken partneralimentatie ‘ en de ‘Behoeftelijst partneralimentatie

Zijn er kinderen in het spel? Dan wordt de NIBUD behoeftetabel gebruikt om de kosten van de kinderen vast te stellen. De kosten van de kinderen kunnen ook berekend worden op basis van een door u in te vullen ‘Behoeftelijst kinderalimentatie.’

Vervolgens worden er draagkrachtberekeningen gemaakt om de kosten van de kinderen tussen u beiden te verdelen.

Verder is het bij wet verplicht een ouderschapsplan voor te leggen aan de rechtbank, waarin u afspraken maakt over, onder andere, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Het document Ouderschapsplan is een handig middel om deze afspraken snel en overzichtelijk op papier te krijgen.

Tijdens het convenantgesprek worden nog eenmaal rustig de gemaakte afspraken doorgenomen en de laatste puntjes op de i gezet. Tijdens dit gesprek dient ook de door uw kind ondertekende ‘Kinderverklaring vanaf 16 jaar of ‘Kinderverklaring 12 tot 16 overhandigd te worden. Met deze verklaring geeft uw kind aan op de hoogte te zijn van uw scheiding en de inhoud van het Ouderschapsplan. Voorts worden tijdens het convenantgesprek de over het pensioen gemaakte afspraken opgenomen in het Pensioenformulier.

Zodra alle stappen zijn doorlopen en het convenant ondertekend is, verzorgt Samen Snel Scheiden de verdere afhandeling van uw echtscheiding. U hoeft zelf niets meer te doen.

Volg Samen Snel Scheiden op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @SamenSScheiden op twitter.

 © 2023 Samen Snel Scheiden Privacyverklaring
Webdesign: JHmedia